Bank
Bank
Bank

Голомт банк

Бүрдүүлэх материал

Үндсэн мэдээлэл 

 • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар /Өрхийн насанд хүрсэн гишүүдийн хамт/
 • Сүүлийн 3 сард авахуулсан 3х4 хэмжээтэй цээж зураг /үндсэн болон хамтран/
 • Жолооны үнэмлэхний хуулбар
 • Идэвхтэй зээлийн гэрээ,  төлөлтийн хуваарь, зээлийн дансны хуулга /үндсэн болон хамтран/
 • Худалдан авах автомашины нэхэмжлэх
 • Урьдчилгаа төлбөр төлсөн баримт/байршуулсан дансны хуулга
Орлого нотлох баримт
 • Бусад банкны цалингийн данс эсвэл бизнесийн орлогыг нотлох дансны хуулга
 • Орлого нотлох бусад материалууд /цалингийн тодорхойлолт, бизнесийн гэрээ хэлцлүүд гэх мэт/
 • Бусад шаардлагатай материалууд
Тавигдах шаардлага
 • 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай, зээлийн хугацаанд тогтвортой орлоготой байх 
 • Цалингийн орлоготой тохиолдолд сүүлийн 12 сар тухайн байгууллагад үндсэн ажилтнаар ажилласан байх 
 • Бизнесийн орлоготой тохиолдолд 1 жилээс дээш хугацаанд үйл ажиллагаа явуулсан, тогтвортой орлоготой байх 
 • Худалдан авч буй автомашиныг Голомт банкны хамтын ажиллагааны гэрээт нийлүүлэгч байгууллагаас авах 
Зээлийн нөхцөл
Хугацаа  Цалингийн орлоготой бол 30 сар хүртэл               Бизнесийн орлоготой бол 96 сар хүртэл
Зээлийн хүү 17.40% – 20.40%
Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ 17.82% – 20.83%
Урьдчилгаа төлбөр Эрэлт их – 20%-аас багагүй
Эрэлт дунд – 30%-аас багагүй
Үйлдвэрлэсэн он 10 жилээс дээш тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг 10 хувиар нэмэгдүүлнэ
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
Зээлийн шимтгэл Зээлийн үнийн дүнгийн 0.5% (дээд хэмжээ 1.0 сая төгрөг)

 

ЗЭЭЛИЙН ТООЦООЛУУР

Урьдчилгаа 10%
Хугацаа 96 сар хүртэл
Сарын хүү 1.5% - 1.7%
ЗЭЭЛИЙН ТООЦООЛУУР
Та 227,000,000 хэмжээний төгрөгийн зээлийг жилийн 8.40%-ийн хүүтэйгээр 96 сарын хугацаанд зээлэхэд эхний сард 3,858,000.00 төгрөг төлж, сар бүр төлөх хэмжээ буурна.

Эхний сарын төлбөр

0

Зээлийн хугацаанд нийт төлөх төлбөр

0

Зээлийн хугацаанд төлөх хүүгийн төлбөр

0
СарЗээлийн үлдэгдэлҮндсэн зээлийн төлбөрБодогдсон хүүНийт төлбөр