Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Шууд удирдлагын хяналт, зааварчилгааны дагуу компанийн засварын газарт Үйлчлүүлэгийн тээврийн хэрэгсэлд үзлэг оношлогоо, засвар, техник үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх.
 • Үзлэг оношлогоог үнэн зөв, нямбай хийж эвдрэлийн шалтгааныг тогтоож, бүрэн гүйцэд засварлах. Хийж гүйцэтгэсэн ажлаа заавал дахин хянаж нягтлан, Чанарын хяналтын ажилтанд шалгуулах,
 • Шаардлагатай сэлбэгийн жагсаалтыг үнэн зөв бодитой гаргаж, захиалга хийхэд туслалцаа үзүүлэх,
 • Тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай тусгай багажнуудыг тусгай багаж хадгалах газраас захиалж авах ба зориулалтын дагуу зөв зохистой хэрэглэж цаг тухайд нь буцааж хүлээлгэн өгөх,
 • Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай программуудыг ашиглаж, шаардлагатай тохиолдолд удирдах ажилтнаас зааварчилгаа авах.
 • Шаардлагатай тохиолдолд тухайн тээврийн хэрэгслийг жолоодож шалгах

Tавигдах шаардлага:

 • Механик инженер, элекроник инженерийн чиглэлээр их, дээд сургууль төгссөн
 • Автомеханикийн чиглэлээр мэргэшсэн, мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Техникийн загвар, моделийн талаар мэдлэгтэй, автомашины цахилгааны оношлогоо, засвар хийх чадвартай
 • Англи хэлний мэдлэгтэй
 • Харилцааны соёлтой, хувийн зохион байгуулалт сайтай, бие даан болон багаар ажиллах чадвартай, нягт нямбай
 • Мэргэжлийн сургалтуудад хамрагдаж сертификат авсан бол давуу тал болно

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Засварын газарт ирсэн тээврийн хэрэгслэлд үзлэг оношлогоо, засвар, техник үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх
 • Харилцагчаас өгсөн дуудлага болон харилцагчтай хийгдсэн гэрээний дагуу харилцагчийн ажлын байранд очиж тээврийн хэрэгсэлд үзлэг оношлогоо, засвар, техник үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх
 • Ажлын байрны дүрэм журмыг мөрдөж, аюулгүй ажиллах
 • Өдөр тутмын ажил үүргээ удирдах ажилтан буюу Засварын төвийн менежер /Workshop Manager/-ын зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэх.
 • Үзлэг оношлогоог үнэн зөв,  гүйцэт  хийж эвдрэлийн шалтгааныг тогтоож бүрэн гүйцэд засварлах. Хийж гүйцэтгэсэн ажлаа заавал дахин хянаж нягтлах.
 • Тухайн тээврийн хэрэгсэлд илэрсэн мөн бусад (үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээс гадна) эвдрэл гэмтлийг ажлын картанд бичиж тэмдэглэх, холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэх.
 • Шаардлагатай сэлбэгийн жагсаалтыг үнэн зөв бодьтой гаргаж, захиалга хийхэд туслалцаа үзүүлэх.

Tавигдах шаардлага:

 • Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр мэргэжлийн болон дээд боловсрол эзэмшсэн
 • 2 болон түүнээс дээш жилийн ажлын туршлагатай
 • Техник сэтгэлгээтэй, харилцааны болон багаар ажиллах чадвартай, хувийн зохион байгуулалт сайтай
 • Ажлын ачаалал даах чадвартай, шаардлагатай тохиолдолд хөдөө орон нутагт ажиллах боломжтой, эмх цэгцтэй, цаг баримталдаг, бие даан ажиллах чадвартай байх
 • Техникийн англи хэлний мэдлэгтэй, англи хэлээр харилцан ойлголцох, техникийн ном сурах бичиг унших ойлгох чадвартай байх

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Өдөр тутмын ажил үүргээ удирдах ажилтан буюу Засвар үйлчилгээ хариуцсан менежерийн зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэх.
 • Угааж цэвэрлэх машиныг хүлээж авахаасаа өмнө ямар нэг гэмтэл, согог байгаа эсэхийг сайтар шалгаж авах ба хэрэв гэмтэл илэрвэл засвар үйлчилгээний менежерт нэн даруй мэдэгдэх.
 • Машин болон тоног төхөөрөмжийг мэргэжлийн өндөр түвшинд угаах, цэвэрлэх.
 • Үйлчлүүлэгчдийн эд зүйлсийг алдагдахаас урьдчилан сэргийлэх.
 • Машиныг угаах, цэвэрлэхээр хөдөлгөхдөө ямар нэгэн осол гаргахгүй байх.
 • Угааж цэвэрлэсэн машины бүртгэлийг үнэн зөв, бүрэн хөтлөх.
 • Компаний дотоод дүрэм, журмыг баримталж ажлын байран дээр аюулгүй ажиллагааг байнга ханган ажиллах.
 • Үйлчлүүлэгчид болон хамтран ажиллагсадтай эелдэг найрсаг харилцах.
 • Ажлын цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх. Өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь түргэн шуурхай гүйцэтгэх, хэрэв хуваарьт угаалга, цэвэрлэгээний ажил нь цагтаа амжихааргүй бол цаг тухайд нь менежерт мэдэгдэх.
 • Шаардлагатай тохиолдолд багийн бусад гишүүнд дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх.
 • Удирдах ажилтнаас үүрэг болгосон бусад үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллах.
 • Ажлын хэрэгцээнд ашиглаж буй цэвэрлэгээний бодис, багаж хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагааны хувцас хэрэгсэл  болон бусад техник хэрэгслийг ариг гамтай, зөв хэрэглэх.

Тавигдах шаардлага:

 • Тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • Харилцааны соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, бие даан ажиллах чадвартай, хувийн зохион байгуулалт сайтай
 • Ажлын ачаалал даах чадвартай, хариуцлагатай, санаачлагатай, өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг түргэн шуурхай биелүүлдэг, эмх цэгцтэй, цаг баримталдаг
 • Машин угаагчаар ажиллаж байсан бол давуу тал болно

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Дизель хөдөлгүүрт чанар, материалын согогийг арилгах зорилгоор туршилт, оношлогоо засвар үйлчилгээ хийх
 • Бүх төрлийн хөдөлгүүр болон холбогдох тоног төхөөрөмжид урсгал засвар, үйлчилгээ хийдэг
 • Дизел хөдөлгүүрийн их засварыг хийж гүйцэтгэх
 • Тоног төхөөрөмжийг шалгаж, алдааг олж засварлах
 • Техникийн мэргэжлийн зөвлөгөөг засварын багт өгөх, дэмжих
 • Үйлчилгээний засвар хийхэд шаардлагатай бичиг баримт, баримт бичгийг бүрдүүлэх
 • Идэвхи санаачлагатай, бие дааж ажиллах чадвартай байх
 • Шаардлагатай үед төрөл бүрийн засвар руу шилжих ажиллах
 • Бусад багийн гишүүдийг сургах, зааварлах
 • Бүтээгдэхүүний үйл ажиллагааны стандарт журам, ажлын тодорхой зааврыг дагаж мөрдөх

Tавигдах шаардлага:

 • Хөдөлгүүр засварлах 3 жилийн туршлагатай эсвэл түүнтэй дүйцсэн боловсрол эзэмшсэн байх
 • Стандарт угсралтын хэрэгсэл, тэдгээрийн хэрэглээний талаар туршлагатай байх
 • Том оврын дизель хөдөлгүүрийн үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэлийг шалгах, алдааг олж засварлах / оношлох чиглэлээр 3 жилийн туршлагатай/
 • Баталгаат засварын тайлан боловсруулж гаргах чадвартай
 • Жолооны B,C M-ангилалтай бол давуу тал
 • Цахилгаан болон гидро эсхем унших чадвартай

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

 • Засварын газрын менежерийн зааварчилгааны дагуу өдөр тутмын ажил үүргийг гүйцэтгэх
 • Ажлыг дүрэм журам, зааварчилгааны дагуу нягт нямбай гүйцэтгэх.
 • Багийн бусад гишүүдэд машин байрлуулах болон ухрах үйлдэл гүйцэтгэхэд туслах
 • Багийн бусад гишүүдэд туршилтын жолоодлого хийхэд туслах
 • Дагалдан ажиллаж байгаа механикын зөвлөмж зааварчилгааг даган, компанийн дотоод журмыг мөрдөж, багийн ажиллагааг хангаж ажиллах.
 • Тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай тусгай багажнуудыг тусгай багаж хадгалах газраас захиалж авах  ба зориулалтын дагуу зөв зохистой хэрэглэж цаг тухайд нь буцааж хүлээлгэн өгөх.
 • Хийгдсэн үзлэг, засвар үйлчилгээ болон бусад хийгдсэн ажлын талаар ажлын хуудсанд  бичиж тэмдэглэх, шууд удирдлагадаа тайлагнах.
 • Хариуцан ажиллаж буй багаж, тоног төхөөрөмжүүдийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, зориулалтын дагуу ашиглах, үзлэг үйлчилгээг (тосолгоо, чангалгаа) хийх, эвдрэл гэмтлийг цаг тухайд нь мэдээлэх.
 • Aжлaa эхлэхийн өмнө болон дууссаны дарaa  aжлын байрaa цэвэpлэx, aжлын байрны эмх цэгцийг байнгa xaнгaж ажиллах.
 • Ажлын байранд өөрийгөө хөгжүүлж, ур чадвараа нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллах. Зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдахаас гадна бие даан суралцаж байх

Tавигдах шаардлага:

 • Механик, цахилгааны мэргэжилээр тусгай дунд болон дээд боловсрол эзэмшсэн шинэ төгсөгч
 • Суралцаж, хөгжих чин хүсэл эрмэлзэл, тэмүүлэлтэй байх;
 • Цагийн удирдлага болон хувийн зохион байгуулалт сайтай
 • Бүтээлч, идэвхтэй санаачлагатай
 • Эмх цэгцтэй, нямбай байх
 • Аюулгүй ажиллагааны талаар зохих мэдлэгтэй байх


If you want to apply for open positions, please submit form application or send your CV to hr@msmco.net

We encourage you to submit form application to be included in candidates database for future available positions.