MSM Group

ISO стандарт

МСМ Групп компани нь Чанарын Удирдлагын Тогтолцоо ISO9001:2015 сертикатыг авахаар ажиллаж байнав

Чанарын Бодлого:

Meet буюу бизнесийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ чанарт анхааран ажиллаж, зогсолтгүй хөгжүүлэн сайжруулсанаар хэрэглэгчдийн тавих шаардлагуудад хүрч, боломжтой нөхцөлддавуулан биелүүлэх;
Success буюу ISO 9001:2015 Чанарын Удирдлагийн Системийн гэрчилгээ болон Монгол улсын хуулийндагуу зохих шаардлага, нөхцлүүдийг амжилттай биелүүлэн хэрэгжүүлэх;
Maintain буюу ажилтнуудынхаа мэдлэгийг хөгжүүлэх ерөнхий суурь тогтолцоо болох Чанарын Бодлогынталаарх ойлголт, мэдээлэл болон удирдлагын систем дэх чанарын зорилтуудад хүргэх хэрэгцээтчадваруудыг хадгалан бэхжүүлэх;