Сэлбэгийн хэсэг

Оффис
Авто сэлбэгийн хэсэг

77181111, 9913 5575 autoparts@msmco.net

Ж.Эрдэнэбулган
Худалдааны төлөөлөгч

9906 0462 erdenebulgan@msmco.net


Баталгаат сэлбэг


Оргинал сэлбэг
  • 100% оргинал, үйлдвэрийн баталгаат сэлбэгүүд
Сэлбэгийн дэлгүүр
  • 500 орчим үйлдвэрийн баталгаат, оргинал сэлбэгүүдээс сонголт хийх боломж
  • Мэдлэг туршалагатай сэлбэгийн зөвлөх таны автомашинд тохирох сэлбэг олоход тусална
  • Улирал бүрийн урамшуулалт худалдаа болон хөнгөлөлттэй үнийн хөтөлбөртэй 
Дагалдах хэрэгслүүд
  • Mercedes-Benz  үйлдвэрийн оригинал дагалдах хэрэгслүүд, тоноглолууд
  • Chrysler үйлдвэрийн оригинал дагалдах хэрэгслүүд
Нэмэлт тоноглол 
  • Mopar
  • A_R_T