REFLEX IQ-LOGGER™

WHAT IS IT: REFLEX IQ-LOGGER™ шийдэл нь чөмгөн дээжний бичиглэл хийхэд шаардагдах хэт их цаг хугацааг хэмнэж структурын найдвартай дижитал өгөдлийг өгнө. USAGE: Судалгааны талбайн геологичид хүдрийн хяналтын структурыг илүү сайн ойлгохын тулд REFLEX IQ-LOGGER™-ийн өгөгдлийг ашигладаг. BENEFITS: Үр ашгийг нэмэгдүүлж, өндөр гүйцэтгэл, найдвартай хэмжилтийн хурдан хугацаанд өгнө.
Хэмжээс175 мм x 48 мм x 62 мм
Лазер (гэрэл)Гэрлийн өргөн >90є
Хэмжилтийн нарийчлал 1м-т 1см (1% нарийвчлал)
Ажиллах орчин-20C-аас  +55C
Зай 16 цаг
ХолболтBluetooth 
Жин (кг)0.5