MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Оффис

77181111 industrial@msmco.net

Б.Пүрэвдаваа
Худалдааны төлөөлөгч
Компрессор

99106729 Purevdavaa@msmco.net


ТОГ ШИЛЖҮҮЛЭГЧ

ХЭРЭГЛЭЭ:

 • AX болон Vibrastar чигжигч эсвэл гаднах чичрэгчид

ДАВУУ ТАЛ:

 • Хэд хэдэн чигжигч/ чичрэгчийг нэг шилжүүлэгчээс залгаж болно
 • бат бөх хүрээ хамгаалалттай
 • Хэд хэдэн тогны хүчдэлийн оролттой

ОНЦЛОГ ЧАНАР:

 • Тогтвортой тог түгээнэ
 • Thermo хамгаалалттай
 • Тогтвортой гаралтын шилжүүлэгчтэй (CF)
 • Хувьсамтгай гаралтын шилжүүлэгчтэй (EFI)
 • Шилжүүлэгчийг хамгаалсан хажуугийн хавтангуудтай (CF)

ДАГАЛДАХ ХЭРЭГЛЭЛҮҮД:

 • CF25 загварт зориулсан тээврийн хэрэгсэл
 • Сунгалтын залгуур

Тог шилжүүлэгч   CF11 CF25 CF67 EFI55
Хүчин чадал kВA 0,8 1,8 4,7 4
Эрчимжүүлсэн тог ялгаруулалт дунджаар 42В байх үед
 
A 11 25 67 53
Үе шатлалын тоо (primary voltage)
 
  1 1/3 3 3
Оролтын тоо   1 2 4 4
Жин кг 18 31 70 33
Хамгаалалтын индекс   IP55 IP55 IP55 IP44
Дуу чимээний хэмжээ dB(A) 76 80 85 70
Бүтээгдэхүүний дугаар          
230V-1-50 Hz   4812 0503 95 4812 0503 94 - -
400V-3-50 Hz   - 4812 0503 93 4812 0510 51 -
440V-3-50 Hz   - 4812 0503 93 4812 0510 52 5100 0064 13
380V-3-60 Hz   - 4812 0510 80 4812 0510 78 -
400V-3-50 Hz Cl4P   - - 4812 0510 53 -
440V-3-50 Hz Cl4P   - - 4812 0510 54 -
380V-3-60 Hz Cl4P   - - 4812 0510 79 -