MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Оффис

77181111 industrial@msmco.net

Б.Пүрэвдаваа
Худалдааны төлөөлөгч
Компрессор

99106729 Purevdavaa@msmco.net


ХОС ЭГНЭЭТ ТЭГШЛЭГЧ

ХЭРЭГЛЭЭ:

 • Бетон чичиргэж тэгшлэн
 • Багаас их хэмжээний бетонд
 • шал болон хавтанд

ОНЦЛОГ ЧАНАР:

 • BE тогон чичрэгчтэй (нугасаараа эрэгдэг систем)
 • BE30 шатахуунаар чичиргэх нэгжтэй
 • Төвөөс зугтаах өндөр хүчтэй
 • Чичирдэггүй бариултай

ДАВУУ ТАЛ:

 • Үндсэн хэсгүүд нь хөнгөн цагаанаар хийгдсэн
 • Бат бөх бариултай
 • Цэвэрлэхэд хялбар
 • Чичригч нэгж нь тусгаарлагчтай

ДАГАЛДАХ ХЭРЭГЛЭЛҮҮД:

 • Тэшүүр
 • Бариулнууд
 • Тоноглол

Давхар чичрэгч эгнээ   BD32 BD42 BD52 BD62 BD520 BD620 BD720 BD800 BD802 BD842 BD942
Өндөр мм 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150
Өргөн мм 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Урт метр 3,2 4,2 5,2 6,2 5,2 6,2 7,2 8,0 8,0(2x4) 8,4(2x4,2 9,4(2x4,7
Жин кг 32 41 47 57 62 74 86 96 104 110 122
Бүтээгдэхүүний дугаар   4812 0508 99 4812 0509 00 4812 0509 01 4812 0509 02 4812 0509 03 4812 0509 04 4812 0509 05 4812 0509 06 4812 0509 07 4812 0509 08 4812 0509 09 


Чичрэгч нэгж   BE20 BE20 BE20 BE200 BE200 BE200 BE202 BE202 BE202 BE30 GX120
Төрөл   Electric Electric Electric Electric Electric Electric Electric Electric Electric Petrol
Хүчдэл/ хөдөлгүүрийн төрөл   400V-3-50 Hz 440V-3-50 Hz 380V-3-60 Hz 400V-3-50 Hz 440V-3-50 Hz 380V-3-60 Hz 400V-3-50 Hz 400V-3-50 Hz 380V-3-60 Hz Honda GX 120 4-stroke
Цахилгаан оролт 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 2,6 (3,5hp) /output power/
Жин кг 37 37 37 37 37 37 37 37 37 35
Тохирох загварууд   BD32-BD62 BD32-BD62 BD32-BD62 BD520-BD800 BD520-BD800 BD520-BD800 BD802-BD942 BD802-BD942 BD802-BD942 BD32-BD720
Чимээнийй хэмжээ dB(A) 94 94 94 94 94 94 94 94 94 75,7
Чичиргээний хэмжээ m/s2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
Бүтээгдэхүүний дугаар   4812 0508 96 4812 0511 18 4812 0511 17 4812 0508 97 4812 0511 20 4812 0511 19 4812 0508 98 4812 0511 22 4812 0511 21 4812 0510 04

BD загварт дагалдах хэрэглэлүүд   Тоног Өргөгч хэрэгсэлтэй тоног Тэшүүр (иж бүрэн сэт) Тэшүүр (иж бүрэн сэт)
Төрөл   U2 U3 SKT SKT
Тохирох загварууд   Бүх BD загварт Бүх BD загварт BD32-BD62 BD520-BD942
Жин кг 10 21 17 3,2
Бүтээгдэхүүний дугаар   4700 0211 45 4700 0112 24 4700 8005 15 4700 0223 64