MSM Group

Хувьцаа эзэмшигчид

ЛАУРЕНЦ МЕЛШЕРС

 • МСМ Групп ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч
 • МСМ Групп ХХК-ийн Захирлуудын зөвлөлийн дарга
 • Шинжлэх ухааны Бакалаврын зэрэг, Массачусеттсын Их сургууль
 • “Монголын Бизнесийн Зөвлөл”-ийн ТУЗ-н гишүүн (2009 – 2012 онуудад ТУЗ-н дарга)
 • Герман-Ази Номхон далайн Бизнес Холбооны Монгол улс дахь Төлөөлөгч

ДЭВИД РАЙНЕР

 • МСМ Групп ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч
 • МСМ Групп ХХК-ийн Захирлуудын зөвлөлийн гишүүн
 • Эдийн засаг/Улстөрийн Бакалаврын зэрэг, Хуульзүйн Докторын зэрэг, Өмнөд Калифорнын Их сургууль
 • Өмгөөлөгч 1994 – 1998
 • Улаанбаатар хот дахь “АНУ-ын Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим”-ын Захирлуудын зөвлөлийн гишүүн
 • Улаанбаатар хот дахь “Олон улсын дунд сургууль”-ын Захирлуудын зөвлөлийн гишүүн

ЭМ И ЭС КОМПАНИ

 • Монголын Хөрөнгө Оруулалтын  Сан нь өөрийн тусгай зориулалтын компани болох Mongolia Equipment Services (“MES”) компаниараа дамжуулан МСМ Групп ХХК-ийн хувьцаа эзэмшдэг бөгөөд MES компани нь МСМ Групп ХХК-ийн Захирлуудын зөвлөлд багтдаг.