MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Оффис

77181111 chemical@msmco.net

Э.Ганбаяр
Худалдааны төлөөлөгч

99099769 ganbayar@msmco.net

Ж.Лхагвасүрэн
Худалдааны менежер

99083458 lkhagvasuren@msmco.net


ГИДРОМЕТАЛЛУРГИ

Ликс : BASF-ийн металь уусган хандлагч гол багц бүтээгдэхүүнүүдийн нэг бол ЛИКС юм.  Голчлон зэс болон никелийг уусмал хэлбэрээс өндөр хувьтай хандлахад хэрэглэгддэг. Мөн Ванади ба Ураныг хандлахад Аламина, Aликуат бүтээгдэхүүнүүдийг өргөнөөр хэрэглэдэг туршлага бий.

Люпромин : Люпромин бүтээгдэхүүн нь зэс болон никелийн хандтай органик уусмалаас гадны биетээс шүүж цэвэрлэхэд өргөнөөр хэрэглэгддэг.

Гуарфлок : Гуарфлок бол электролизийн зэс бүтээгдэхүүнийг зөв хэлбэрт оруулж чанарыг сайжруулахад хэрэглэгддэг голлох бүтээгдэхүүн юм.