MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Оффис

77181111 chemical@msmco.net

Ж.Лхагвасүрэн
Худалдааны менежер

99083458 lkhagvasuren@msmco.net

Б. Ганбат
Худалдааны төлөөлөгч
Түрээс

88103597 ganbat@msmco.net


Неопор

  • Дулаан дамжуулалтын итгэлцүүр бага-KS A ангиллын материал
  • HFC/CFC төрлийн хий үүсгэгч хэрэглээгүй  - Экологид ээлтэй (дэлхийн дулаарлын эсрэг)
  • Зардал зарцуулалтын харьцаа хамгийн сайн - Дулаалгын өндөр гүйцэтгэлийг өрсөлдөхүйц зардлаар
    хөрөнгө оруулалтаа буцаан олох (энерги хадгалалтзай талбайн ашиглалт)
  • Дуу тусгаарлах шинж чанар маш сайн- Дуу болон дулаан тусгаарлалтыг 1 материалаар
  • Эко-ашигтай дулаалгын материал - Хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө багатай, 
    эцсийн хэрэглэгчийг экологид ээлтэй бүтээгдэхүүнээр хангана                                                       
  • Шинэ технологи - Европоос гарсан шинэ патент бүхий дулаалгын шинэлэг бүтээл