MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Д.Батбаяр 
Түрээсийн менежер
Кран, Түрээс

9907 8061 batbayar@msmco.net


Genie цахилгаан хайчин өргөгч 

Genie хайчин өргөгч нь ажлын бүтээмжийг хамгийн дээд түвшинд байлгахад зориулагдан бүтээгдсэн төхөөрөмж юм. Хязгаарлагдмал зайд 0 градусаар эргэх боломжтой бөгөөд барилгын гадна болон дотор ажилд хэрэглэхэд тохиромжтой. Дуу багатайгаараа онцлог эдгээр төхөөрөмжүүд нь өргөх даац өндөр болон тавцангийн талбай том байдгаараа давуу талтай юм.