MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Д.Батбаяр 
Түрээсийн менежер
Кран, Түрээс

9907 8061 batbayar@msmco.net


Genie нугардаг сумтай өргөгч 

Барилгын гаднах ажил болон үйлдвэрийн барилгад ажиллахад тохиромжтой. Genie нугардаг сумтай өргөгчид нь дээш, урагш эсвэл саад дээгүүр давж шаардлагатай газарт хүрч ажиллах боломжтой байдгаараа давуу талтай юм.

Онцлог чанар
  • Барилгын гадна ажил болон үйлдвэрийн барилгад ажиллахад тохиромжтой.
  • Эргэлтийн градус бага учир бага зайнд эргэх боломжтой.
  • Саад бартаатай ажлын талбайд шаардлагатай газраа төвөггүй хүрэх чадвартай.
  • Дуу багатай дизел хөдөлгүүр нь чадал сайтай, өөд өгсөх чадвартай.
  • Өөрийгөө тэгшлэх тавцан нь 90 градус эргэх чадвартай.
  • Нэмэлт сумаар тоноглох боломжтой.