MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Г. Хосбаяр
Худалдааны төлөөлөгч, Кubota Брэнд менежер

88089306 khosbayar@msmco.net


RUD брэндийн өргөх болон бэхэлгээний гинж

RUD брэндийн өргөх болон бэхэлгээний гинжин систем нь ачаа өргөх, шилжих үед аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай ба манай VIP ба ICE өргөх гинж бүхий 550 гаруй өөр өөр шинэлэг туршилтад суурилсан, ирээдүйд чиглэсэн бэхэлгээний хэрэслүүд нь хэрэглээний хамгийн өндөр түвшний шаардлагыг хангасан болно.