MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Т. Энхбат
Аюулгүй ажиллагааны хэрэгслийн бренд менежер

88106386 enkhbat@msmco.net


Хүчилтөрөгчийн шахалттай амьсгалын маск 

Хүчилтөрөгчийн шахалттай амьсгалын маск 

 МСА-н энэхүү амьсгалын маск нь , бие даасан ба орчны агаараас хамааралгүйгээр ажиллахыг санал болгож байна. Airline систем нь давчуу орон зайнд урт хугацаагааны хэрэглээнд зориулагдсан. Энэ систем нь өртөг багатай хамгаалах санал ба өөрийн агаарын эх үүсвэр холбогдсон байна. Таньд тохиолдож болох гэнэтийн хүчилтөрөгчийн дутагдлад бэлэн байх ёстой бол, МСА харгалзан үзэж энэхүү төхөөрөмжийг сонгож болно.