MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Т. Энхбат
Аюулгүй ажиллагааны хэрэгслийн бренд менежер

88106386 enkhbat@msmco.net


Сонсгол хамгаалах хэрэгсэл

Сонсгол хамгаалах хэрэгсэл

Хэт их дуу чимээ нь зөвхөн богино хугацааны чих шуугилт үүсгэх бас байнгын хохиролд хүргэж болзошгүй юм. МСА сонсгол хамгаалах хэрэгсэлүүд нь нам ба чанга дуу чимээнээс хамгаалах ба олон улсын стандарт, шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн байдаг. Олон нэр төрөл байдаг тул хамгаалалтын дуулгатай хамт хэрэглэж болно.