MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Т. Энхбат
Аюулгүй ажиллагааны хэрэгслийн бренд менежер

88106386 enkhbat@msmco.net


Толгой хамгаалах хэрэгсэл/дуулга/

Толгой хамгаалах хэрэгсэл/дуулга/

Дээрээс юм унаж болзошгүй гэмтэлээс урьдчилан сэргийлэх МСА-н хамгаалалтын дуулга ажилчдын аюулгүй байдалд чухал ач холбогдолтой юм. Гэхдээ аюулгүй байдал нь цорын ганц асуудал биш юм. Толгойд бат бэх сууж тав тухтай байх нь чухал. МСА-н энэ бүтээгдэхүүн нь тав тухтай , тэгш тэргүүлэх чиглэлийн талаар ажилчдын аюулгүй байдалд зориулагдан боловсруулсан юм.