MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Т. Энхбат
Аюулгүй ажиллагааны хэрэгслийн бренд менежер

88106386 enkhbat@msmco.net


Уналтаас хамгаалах хэрэгсэл

Компанийн үйлдвэрлэл 2001 онд Батлан ​​даагч үйлдвэрлэлийг 1995 онд худалдан авах өссөн , дараа нь МСА нь 1930 оноос хойш өндөрийн аюулгүй ажиллагааны хэрэгсэл үйлдвэрлэж байгаа билээ. Улмаар улам өсөэж дэвжиснээр өнөөдөр энэхүү бүтээгдэхүүний хүрээнд  тэргүүн эгнээнд байна . МСА-н уналтаас хамгаалах бүтээгдэхүүний хүрээн инженерийн хэвтээ болон босоо хөнгөлттэй болон замтай систем нь бүрэн хэмжээгээр хязгаарлагдмал орон зайд ажилах , аврах бүтээгдэхүүнүүд нь  барилга уул уурхайн салбарт өргөн хэрэглэгдэж байна .