MSM Group

REFLEX ACT III™

Бодит өгөгдөл дээр тулгуурласан найдвартай мэдээлэл

Чөмгөн дээжний чиглэл болон зарим түлхүүр мэдээллийг боловсруулдаг.     

Ашиглахад хялбар, нарийвчилсан мэдээллийг өгдөг ба найдвартай хэмжилт нь хамгийн том давуу тал юм. Өрөмдөгч болон геологичдод зориулсан дэлхийд тэргүүлэгч чөмгөн дээжний чиглэл тодорхойлогч.   

Өргөн хэрэглээ, найдвартай мэдээлэл

-Цооногийн гүн дэх мэдээллийг үнэн бодитоор хэмжихэд зориулагдсан.

-Өрөмдлөгийн явцад үүсэх цохилтонд тэсвэртэй гэр болон мэдээлэл дамжуулах ялтаснаас бүрдэнэ.

-80°с хүртэл температурт ажиллах горимтой. Гар удирдлага нь ус нэвчихээс хамгаалсан. Засвар үйлчилгээ шаардлагагүй ба хэвийн хэрэглээнд 12 сар ажиллах лити батерейтай.

Дижитал мэдээлэл цуглуулагч

The REFLEX ACT III™ хянагч нь цооногийн гүний хэмжээ, хазайлт, таталцал болон дулаан гэх мэт мэдээллийг цаг тутам хянах бүрэн боломжтой.

Операторын алдааг арилгаж буруу өгөгдөл гаргахаас сэргийлэн бодит мэдээллээр хангадаг.

Удирдлаганд байгаа мэдээллийг засварлах боломжгүй ба хяналт тавих зорилгоор гүйцэтгэлийг харах боломжтой.

Үр ашигтай ажиллагаа

Хээрийн анги дээрх ажлын бүтээмжийг сайжруулах зорилготой. Өрөмдлөгийн явцад саад болохгүйн тулд 2 багаж байх ба нэг нь цооногт хэмжиж байх үед нөгөө нь дараагийн хамжилтэнд бэлэн байх үүрэгтэй.

Чиглэлийг татахад зориулагдсан тэгш устай шугам байх бөгөөд чөмгөн дээжинд чиглэл зурахад ашиглана.

Чөмгөн дээжийн хэмжээ N, N2, N3, H, H3, P, LTK60, B, BTK®, W/L56, W/L66, W/L76, BTW, NTW
Хэмжээ
 Урт 300-400мм
Удирдлагын хэмжээ
Гадна диаметр 42мм
Урт 30мм
Нийт жин 30кг
Нарийвчлал
Хэмжилт градус 0°-аас +- 88°
Алдаа +-1°
Ажиллах температур
Багажийн ажиллах орчин -30°-аас +60°
Удирдлагын  ажиллах орчин -30°-аас +50°
Зай (батериа)
Багажийн цэнэглэдэггүй лити зай
Байгын бус ажиллаганд 2 жил хүртэл
Тогтмол хэрэглээнд 12 сар хүтэл
Удирдлагын цэнэглэдэггүй зай
Байгын бус ажиллаганд 2 жилээс дээш
Тогтмол хэрэглээнд 2 жил хүртэл