MSM Group

REFLEX EZ-TRAC 1.5™ Цооногийн хазайлт хэмжигч багаж

Үнэн бодит мэдээлэл, олон давтамжаар хэмжих чадвар

                REFLEX EZ-TRAC 1.5™ бол олон үйлдэлт, бат бөх, ашиглахад хялбар бөгөөд бодит мэдээллийг гүний цооногоос ухаалаг төхөөрөмжөөр дамжуулан тооцдог. REFLEX EZ-TRAC 1.5 ™ хэмжсэн мэдээллийг таблет дээр авах боломжтой. REFLEX бүтээгдэхүүний давуу талыг ашиглан IMDEXHUB-IQ ™ үүлэн системд хандан мэдээллээ байршуулаад геологичид хүссэн мэдээллээ хаанаас ч авах боломжтой. Түүнчлэн хүний гаргах механик алдааг багасгах давуу талтай.

Хөнгөн цагаан сунгагч саваанд (aluminium extension) байрлуулах хэрэгтэй ба энэ нь өрөмийн соронзон шинж чанар өндөртэй төхөөрөмжөөс үүдэлтэй алдаанаас сэргийлсэн  арга юм.

  • Олон үйлдэл
  • Өндөр нарийвчлал
  • Бат бөх, найдвартай

35мм pressure barrel нь 5000м гүнд хүртэл хэмжилт хийх боломжтой.

Удаан хугацаанд ашиглах бүрэн боломжтой бөгөөд засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар. 

Хэмжээ
Гадна диаметр 35мм
Урт 1030мм зай орсон
Нийт жин 4.7кг зай орсон
Азимут
Хамрах хүрээ 0-360°
Алдаа +/-0.35°
Өнцөг
Хамрах хүрээ +/-90°
Алдаа +/-0.35°
Соронзон мэдрэлт
Хамрах хүрээ 0°-100,000nT
Алдаа +/-50nT
Соронзон өнцөг
Хамрах хүрээ +/-90° -хэвтээ
Алдаа +/-0.25°
Гүүний тодорхойлолт
Гүний хэмжээс 5000м (цэвэр усанд)
Ажиллах орчин
Бүрэн нарийвчлал (тохируулгын хүрээ) 0°с-60°с
Ажиллах -30°-аас +85°
Хадгалах -45°с-аас +85°с
Зай (батериа) дахин цэнэглэгддэгүй лити зай
Хааяа 4 жил
Энгийн 2 жил
Байнгын 1 жил