MSM Group

Reflex ioGAS  software

Таны геологийн бодит мэдээлэл болон гажлын үр дүнтэй холбоо

ioGASTM нь ашигт малтмалын нөөцийг тогтоох, хайгуулын мэдээллийг боловсруулахад зориулагдсан мэргэжлийн программ юм. Уламжлалт хайгуул, шинжилгээний аргууд нь урт хугацаа шаардахаас гадна хүний гаргаж буй алдааг хянах боломжгүй байдаг.

Судалгааны хөгжил

-          ioGASTM эрдэмтдийн 10 жилийн турш хийсэн судалгааны үр дүнд хэрэглэхэд хялбар, оновчтой программыг бүтээсэн.

-          Цуглуулсан дата мэдээлэлдээ олон төрлийн шинжилгээ хийхэд таны ажлын туршлага мэдлэгээс үл хамааран, мэдээллийг илүү сайн боловсруулах боломжоор хангана.

Хялбарчилсан өгөгдөл

-          Олон төрлийн форматтай файлаас дээжийн үр дүн, литологи, бүтэц болон геометаллургийн мэдээллийг уг программ руу импортлох

-          Геологийн салбарын стандарт диаграмм, тооцоо, торын шинжилгээ зэргийг ашиглан өгөгдлийг хурдан шуурхай хувиргах, боловсруулах

-          Цуглуулсан өгөгдлөө өөрийн ГМС эсвэл бусад ашигт малтмалын болон уурхайн төлөвлөлтийн загварууд руу хөрвүүлэх, ашиглах боломжтой.

Найдвартай байдал

-          Геологи хайгуулын хамгийн сүүлийн үеийн шинэлэг ioGASTM программыг ашигласнаар, та өөрийн хийж буй шинжилгээ, шинжилгээний үр дүн, боловсруулалт зэрэгт бүрэн итгэлтэй байж болно.

-          Энэхүү программыг одоогийн байдлаар дэлхий даяар 500 гаруй (хайгуул судалгааны байгууллага, засгийн газар, эрдэм шинжилгээний ажилтнууд г.м) салбарт ашиглаж байна.