MSM Group

Reflex GYRO SPRINT-IQ™

Энгийн GYRO-с 3 дахин хурдтайгаар нэг, олон удаа болон тасралтгүй ажиллах горимоор өндөр нарийвчлалтай мэдээллийг танд өгнө. Судалгааны талбай дээр хэмжиж байгаа үр дүнг хэрэглэчид хаанаас ч шууд хүлээн авах боломжтой. Хамгийн багадаа 1 минутанд 150 метрийг хэмжих боломжтой.  


Давуу тал

Одоо ашиглаж байгаа GYRO-с 3 дахин хурдан, 2 дахин нарийвчлалтай

Соронзон оронд хамаарахгүйгээр хойд зүгийг тодорхойлно

Сул зогсолтыг багасгаж, бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ

  • Хялбар хэрэглээ

Босоо болон өнцөгтэй өрөмдлөгийн алинд ч ашиглаж болно.

  • Өндөр хурд ба нарийвчлал

Энэ салбарт одоогоор  GYRO-г ашиглаж байгаа бөгөөд REFLEX GYRO SPRINT-IQ ™  нь GYRO-с 3 дахин хурдтай, 2 дахин нарийвчилсан мэдээллийг хэмжинэ.

Зардал багатай ба богино хугацаанд их мэдээллийг цуглуулна.

Өндөр хурд нь өндөр нарийвчлалтай мэдээллийг хэмжихэд саад болохгүй 
Геолочидод хэрэгтэй өндөр үр дүнтэй мэдээллийг гаргана

  • Мэдээллийн шийдэл

Өндөр нарийвчлалтай хэмжсэн мэдээллийг хээрийн анги дээрээс эцсийн хэрэглэгчрүү IMDEXHUB-IQ™-үүлэн системийн тусламжтайгаар хүний гар ажиллагааны механик алдаанд өртөлгүйгээр шууд дамжуулна.

  • Үйл ажиллагаа

Ашигт малтмалын хайгуулын гадаргын болон газар доорх өрөмдлөгт ашиглахад тохиромжтой.

Алмазан болон RC өрөмдлөгт алинд нь ч ашиглах боломжтой

Нэмэлт мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг reflexnow.com авна уу

 
Хэмжээ
Гадна диаметр 42,5мм
Урт 1400мм (зай орсон)
Нийт жин 8кг (зай орсон)
Нарийвчлал
Азимут +/- 1°**
Өнцөг +/-0.3°
Хэмжилт Нэг болон олон давтамжтай болон тасралтгүй үргэлжлэх горим
Дата CSV
Хэмжих хугацаа >50м/минут
Ажиллах орчин
Ажиллах температур 0°-аас +70°
Ажиллах гүн 6000psi (3000m цэвэр усанд)
Цохилт 500г (bump sub-тай)
Зай (батериа)
Төрөл NI-MH дахин цэнэглэдэг
Ажиллах хугацаа 15 цаг
Талбайд цэнэглэх боломж боломжтой, нэг багажинд 2 зайтай
Мэдээлэл
Багтаамж тасралтгүй  11 цагийн турш
Экспорт USB болон WiFi
Формат CSV