MSM Group

     
Улны хэмжээ:280x330 mm
Жин:74 kg (163 lbs)
Нягтаршуулах хүч:1.5 тонн
Түлш. сав. :2.5 l (0.66 gal)
Түлш зарцуулалт:0.67 l/h