MSM Group

     
Улны хэмжээ:230 x 330 mm
Жин:65 kg (143.3 lbs)
Нягтаршуулах хүч:1.1 ton
Түлш. сав. :2.5 l (0.66 gal)
Түлш зарцуулалт:0.67 l/h