MSM Group

TOPLIFT 25

    
Өргөх дээд жин:25,000 kg
Сумны дээд урт:40 m
Сумны секцийн тоо:5
Сумны дээд өндөр:40 m