MSM Group

TOPLIFT 55

    
Өргөх дээд жин:55,000 kg
Сумны дээд урт:42 m
Сумны секцийн тоо:5
Сумны дээд өндөр:41 m