MSM Group

Худалдааны төлөөлөгчид

Э.Жавхлан
Дэлгүүр хариуцсан менежер

80045424 javkhlan@msmco.net

Д.Баянмөнх
Багаж хэрэгслийн худалдааны төлөөлөгч

99060542 bayanmunkh.dagva@msmco.net


GWS 20-180

Ерөнхий тодорхойлолт:

Уг багаж нь төмөр ба чулууг ус хэрэглэхгүйгээр зүсэх, тайрах, тэгшлэхэд зориулагдсан:
Байнгын электрон хянагч, түргэн тохируулж болох очноос хамгаалагчтай:
Ажиллагааны явцад ядраахгүй, ялангуяа аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан загвар:

Техникийн үзүүлэлтүүд / Technical data

Тэнхлэгийн гол резво / Grinding spindle thread :M14
Таслагч ир/точилны диаметр / Grinding&cutting disc,dia:180 мм / mm
Хүчин чадал / Rated power input:2000 Ватт / Watt
Ачаалалгүй үеийн хурд / No-load speed:8500 эр/мин / rpm
Жин / Weight:4.2 кг / kg
Худалдааны № / Part number:601849106
Иж бүрдэл / Package:
Туслах бариул / Auxiliary handle:1
Түлхүүр / Wrench:1
Бэхлэгч зээрэнцэг / Clamping nut:1
Очноос хамгаалагч / Retainer mounting flange:1