MSM Group

Чанарын бодлого

Чанарын үзүүлэлт, бизнесийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа тогтмол сайжруулан ажилласнаар хэрэглэгчдийн шаардлагыг хангаж, улмаар давуулан биелүүлнэ;

Чанарын Удирдлагын Тогтолцоо ISO 9001:2015-н бүхий л шаардлагыг амжилттай биелүүлж, Монгол улсын хуульд бүрэн нийцэж ажиллана;

Чанарын бодлого нь МСМ-ын жил жилийн зорилтууддаа хүрэх, ажилчидаа чадавхижуулах үндсэн зарчим мөн бөгөөд түүнийг бүхий л оролцогч талуудад таниулах, тэдний ойлголтыг бэхжүүлэхийн төлөө ажиллана;