MSM Group

Эрхэм зорилго

МСМ нь дээд зэрэглэлийн чанартай хувийн хэрэглээний болон үйлдвэрлэлийн зориулалттай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэнэ. Бид өндөр түвшинд найдвартай, нийгмийн хариуцлагатай бизнесийн үйл ажиллагааг явуулснаар харилцагч түншүүдтэйгээ урт хугацааны хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, мөн ажилтан бүртээ шилдэг, аюулгүй ажлын байрыг бий болгохын төлөө ажиллана.