MSM Group

DEUTZ-Д ЕВРОПЫН АНХНЫ EU V ҮЕИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОВ

DEUTZ компани нь Европын Техникийн Ажиллагааны Хөтөлбөрийн EU 5 дугаар үе шатанд ялгарах стандартыг баталгаажуулсан дэлхийн хамгийн анхны хөдөлгүүр үйлдвэрлэгч болж 2019 онд бүрэн нэвтрүүлэхээр болсон.

DEUTZ компани нь Европын Техникийн Ажиллагааны Хөтөлбөрийн EU 5 дугаар үе шатанд ялгарах стандартыг баталгаажуулсан дэлхийн хамгийн анхны хөдөлгүүр үйлдвэрлэгч болж 2019 онд бүрэн нэвтрүүлэхээр болсон. TCD 3.6 ба TCD 4.1 хөдөлгүүрүүд амжилттай гэрчилгээжсэн бөгөөд DEUTZ нь V шатны '0001' дугаартай гэрчилгээг эзэмшдэг болсон.

МСМ Групп ХХК нь Deutz хөдөлгүүрийн Монгол дахь албан ёсны борлуулагч, засвар үйлчилгээ болон сэлбэгийн нийлүүлэгч юм.

Нэмэлт мэдээллийг дараах холбоосоор орж сонирхоно уу: Deutz Press Release