MSM Group

JOHN DEERE GATOR UTV АМЖИЛТТАЙ НИЙЛҮҮЛЭГДЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙНА

МСМ групп ХХК нь Жон Дийр Gator Crossover Utility Vehicle XUV855D S4-ийн зургаан дөрвөн дугуйн тээврийн хэрэгслийг Оюу Толгойн Далд уурхайн төсөлд амжилттай нийлүүлэгдсэн билээ.

МСМ групп ХХК нь Жон Дийр Gator Crossover Utility Vehicle XUV855D S4-ийн зургаан дөрвөн дугуйн тээврийн хэрэгслийг Оюу Толгойн Далд уурхайн төсөлд амжилттай нийлүүлэгдсэн билээ. Тэдгээр нь далд уурхайн ажилтнуудыг болон багаж хэрэгслийг үр дүнтэй тээвэрлэж үйл ажиллагаанд явуулж байна. Оюу Толгой John Deere Gators нэмэлт арван хоёрын худалдан авах захиалга хийсэн.

Нэмэлт мэдээлэл Жон Дийрийн цахим хуудсанд зочилно уу: John Deere Gator XUV