MSM Group

АТЛАС КОПКО QAS 125 ЦАХИЛГААН ҮҮСГҮҮР ТҮРЭЭСЛҮҮЛНЭ

МСМ Группын Барилга, уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбар Атлас Копко QAS 125 цахилгаан үүсгүүр түрээслүүлнэ...

Хүчин чадал:               100 kW
Хүчдэл:                         400V
Түлшний зарцуулалт: 16.6 литр/цагт
Түлшний сав:               277 литр

Өдрийн түрээс (8 мот.цаг)                     ₮    450,000 + ₮28,500 илүү цаг
7 хоногийн түрээс (40 мот.цаг)              ₮ 1,350,000 + ₮17,000 илүү цаг
4 долоо хоногийн түрээс (160 мот.цаг) ₮ 4,050,000 + ₮12,700 илүү цаг

Нэмэлт мэдэллийг 7718 1111 утсаар авна уу.