MSM Group

МСМ ГРУПП ҮҮСЭН БАЙГУУЛАГЧ ЛАУРЕНЦ МЕЛШЕРС БОЛОН ДЭВИД РАЙНЕР АЛТАНГАДАС ОДОНГООР ШАГНАЛАА

МСМ Группын үүсгэн байгуулагч болон хөрөнгө оруулагч ноён Лауренц Мелшерс болон ноён Дэвид Райнер нарыг Монгол Улсын эдийн засагт оруулсан хувь нэмрийг үнэлж 2017 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Алтангадас одонгоор шагналаа. Монгол Улсын дээд шагналыг тэмдэглэх зорилогоор 2017 оны 7-р сарын 5-ны өдөр МСМ-ийн ажилчид BBQ үдэшлэг зохион байгуулав.

МСМ Группын үүсгэн байгуулагч болон хөрөнгө оруулагч ноён Лауренц Мелшерс болон ноён Дэвид Райнер нарыг Монгол Улсын эдийн засагт оруулсан хувь нэмрийг үнэлж 2017 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Алтангадас одонгоор шагналаа. Монгол Улсын дээд шагналыг тэмдэглэх зорилогоор 2017 оны 7-р сарын 5-ны өдөр МСМ-ийн ажилчид BBQ үдэшлэг зохион байгуулав.